Valberedningar för sakorganen

Aktiemarknadsnämnden
Petra Hedengran (ordförande), Urban Funered, Anders Oscarsson och Marianne Lundius.

Aktiemarknadens självregleringskommitté
Annika Lundius (ordförande), Åsa Arffman, Urban Funered, Anders Oscarsson och Eva Hägg.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Annika Lundius (ordförande), Petra Hedengran, Fredrik Ekström och Gun Nilsson.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Claes Norberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg (adjungerad).

Rådet för finansiell rapportering
Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Fredrik Nordström, Claes Norberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg.

För kontakt med valberedningarna, vänligen maila till info@godsed.se eller kontakta:

Katarina Lidén
VD, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Telefon: 08-50 88 22 78