Kontakt Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden


Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden /
Självregleringen i Sverige Service AB

Katarina Lidén
VD
Telefon: 08-50 88 22 78

Lena Walldin
Kansliadministratör
Telefon: 08-50 88 22 77      

Mirre Laurell
Bolagsjurist
Telefon: 070-220 08 44

Post-och besöksadress

Väpnargatan 8, 6 tr.
114 51 Stockholm

Växel: 08-50 88 22 75 
Fax: 08-32 12 50 
E-mail:  info@godsedpavpmarknaden.se

   

Aktiemarknadsnämnden (ansökningar och uttalanden)

Rolf Skog
Direktör
Telefon: 08-50 88 22 70
Mobil: 0734-48 80 28
E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se

Erik Lidman
Föredragande
Mobil: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se

Post- och besöksadress           

Väpnargatan 8, 6 tr.   
114 51 Stockholm

   

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Björn Kristiansson,
Verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat
Telefon: 08-50 88 22 71
E-mail: bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se

Tobias Hultén,
biträdande jurist
Telefon: 08-50 88 22 73
E-mail: tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se

Post- och besöksadress 

Väpnargatan 8, 6 tr.  
114 51 Stockholm


Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden har ett kansli med telefontid mellan kl 09.00-12.00 måndag – fredag för frågor från  noterade bolag och allmänheten. 

Telefon: 08-50 88 22 95
E-mail: kansli@redovisningstillsyn.se

Post- och besöksadress  

Väpnargatan 8, 6 tr.
114 51 Stockholm

   

Rådet för finansiell rapportering

Carina Edlund
Verkställande ledamot (kontaktperson - Rådet för finansiell rapportering)
Telefon: 08-50 88 22 79
E-mail: carina.edlund@radetforfinansiellrapportering.se

Cecilia Nordenadler (kontaktperson- Expertpanelen)
Teknisk sekreterare
Telefon: 08 50 88 22 76
E-mail: cecilia.nordenadler@radetforfinansiellrapportering.se

Post- och besöksadress           

Väpnargatan 8, 6 tr.
114 51 Stockholm