© Copyright
FÖRENINGEN
FÖR GOD SED PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Kontaktinformation

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Väpnargatan 8, 6 tr.
114 51 Stockholm

Telefon: 08-5088 22 75
Fax: 08-32 12 50
Email:  info[at]godsedpavpmarknaden.se

Anna-Carin Holmqvist, VD
Kanslichef
Telefon: 08-5088 22 75

Maria Alexis
Kansliadministratör
Telefon: 08-5088 22 77