Aktuellt

FÖRENINGEN FÖR GOD SED PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN

AMN 2018:06 Dispens från LUA (Nordax)  
 

  

  
NÄRINGSLIVETS BÖRSKOMMITTÉ (NBK)

Föreningen har beslutat införliva NBKs arbetsuppgifter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och därmed att lägga ned NBK.