Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - ctl00_cph1_f_godsed-ex-3-3-jpg_slideimg
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - ctl00_cph1_f_istock-501150713-wide-jpg_slideimg

Vi främjar effektiv självreglering

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden främjar och utvecklar god sed på värdepappersmarknaden. Verksamheten bedrivs genom Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrningNämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering

chart.png

Självregleringens roll på värdepappersmarknaden

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter s...

Läs mer »
news.jpg

Nyheter

Här kan du läsa pressmeddelanden från Föreningen för god sed på...

Läs mer »
contact.png

Kontakt

Föreningens kansli

Läs mer »
Data Analysis. Pen with business report on financial advisor desk. Concept of business planning , accounting, analysis, business analysis,financial services,financial planning,

Om Föreningen

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation ...

Läs mer »