Föreningen för god sed  på värdepappersmarknaden har flyttat till Väpnargatan 8.

Telefon och e-mailadresser är oförändrade –se fliken kontaktinformation.

Aktuellt

FÖRENINGEN FÖR GOD SED PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

NÄRINGSLIVETS BÖRSKOMMITTÉ (NBK)

Föreningen har beslutat införliva NBKs arbetsuppgifter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och därmed att lägga ned NBK.