Aktuellt

FÖRENINGEN FÖR GOD SED PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

NÄRINGSLIVETS BÖRSKOMMITTÉ (NBK)

Föreningen har beslutat införliva NBKs arbetsuppgifter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och därmed att lägga ned NBK.

RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

Avgivet remissvar till IASB