Föreningen för god sed  på värdepappersmarknaden har flyttat till Väpnargatan 8.

Telefon och e-mailadresser är oförändrade –se fliken kontaktinformation.