Styrelse


Annika Lundius, ordförande

AL_hemsida_farg.jpg
Styrelseledamot sedan: 2022.
Född: 1951.
Utbildning: Jur.kand. Lunds universitet, Hovrättsassessor i Svea Hovrätt.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot och vice ordförande i Skatteverkets styrelse, styrelseledamot Stiftelsen Entreprenörskapsforum, ledamot i ett rådgivande filantropiskt råd till rektorn vid Lunds universitet.
Urval av tidigare befattningar: Rättschef i Finansdepartementet, VD Svensk Försäkring, Vice VD Svenskt Näringsliv.


Petra Hedengran, vice ordförande

petra-hedengran0280.jpg
Styrelseledamot sedan: 2012.
Född: 1964.  
Utbildning: Jur kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT.
Aktuella styrelseuppdrag: Electrolux och Alecta.
Urval av tidigare befattningar: Delägare Advokatfirman Lindahl, chefsjurist ABB Financial Services Nordic region.


Åsa Arffman

Arffman.jpg
Styrelseledamot sedan: 2018.
Född: 1963.
Utbildning: Juris Kandidat/juristexamen.
Nuvarande befattning: Chefsjurist Svenska Bankföreningen.
Aktuella styrelseuppdrag: Betalningsregelverk i Sverige AB, styrelseledamot, Affärsbankernas Serviceaktiebolag, styrelseledamot, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, styrelseledamot, Institutet Mot Mutor, styrelsedamot, Näringslivets Regelnämnd, styrelseledamot, Arffman Consulting AB, suppleant.
Urval av tidigare befattningar: Enhetschef - Finansinspektionen, Revisorsnämnden - Avdelningsdirektör. 


Fredrik Ekström

Fredrik_Ekstrom_6.12.16.jpg
Styrelseledamot sedan: 2020.
Född: 1973.    
Utbildning: Nationalekonomi Uppsala Universitet.
Nuvarande befattning: Vd Nasdaq Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Iceland & Aktiefrämjandet. Ledamot Bolagskommittén.
Urval av tidigare befattningar: Vd Nasdaq Clearing, Senior Vice President Nasdaq - Head of European Fixed Income and Commodities.


Svante Forsberg

Forsberg.jpg
Styrelseledamot sedan: 2012.
Född: 1952.   
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Senior Partner Deloitte.
Urval av tidigare befattningar: Vd Deloitte, styrelseordförande Deloitte, ordförande FAR.

 

Urban Funered

Urban_Funered_Svenska_Fondhandlareforeningen_2019_2MegaB_00000002.jpg
Styrelseledamot sedan: 2019.
Född: 1966
Utbildning: Juris Licentiat (Lund), Civilekonom (Lund), LLM (London)
Nuvarande befattning: VD Svenska Fondhandlareföreningen
Aktuella styrelseuppdrag: Vice Ordförande SwedSec, Styrelseledamot Aktiefrämjandet
Urval av tidigare befattningar: Public Policy Director-Fidelity International, Minister-Svenska EU Representationen i Bryssel, Statssekreterare och Ämnesråd-Finansdepartementet, Group Compliance Officer och Bolagsjurist-Garnegie Investment Bank, Advokat-Advokatfirman Vinge.

       

Johan Lundström

johan_lundstrom_1_00000002.jpg 
Styrelseledamot sedan: 2019.
Född: 1965
Utbildning: jur.kand. 1989 vid Lunds universitet.
Nuvarande befattning: chefsjurist Svensk Försäkring
Aktuella uppdrag: ledamot i Etiknämnden inom Institutet Mot Mutor, ledamot i styrelsen för Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)
Urval av tidigare befattningar: Assessor i Svea hovrätt 1995, jurist på Finansinspektionen 1996, enhetschef/departementsråd vid Finansdepartementet till 2007, chefjurist Svensk Försäkring från 2007.


Claes Norberg

Claes_Norberg.jpg
Styrelseledamot sedan: 2022.
Född: 1960.
Utbildning: Jur kand (Uppsala universitet), jur dr i finansrätt (Uppsala universitet).
Nuvarande befattning: Director of Accountancy, Svenskt Näringsliv; adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet.
Aktuella styrelseuppdrag: EFRAG Administrative Board, styrelseledamot; Regelrådet, tf ordförande; BAS-intressenternas Förening, styrelseledamot; Näringslivets regelnämnd NNR, styrelsesuppleant.
Urval av tidigare befattningar: Professor i handelsrätt vid Lunds universitet, universitetslektor i företagsrätt vid Uppsala universitet.

  

Fredrik Nordström

Nordström.jpg
Styrelseledamot sedan: maj 2016.
Född: 1967.
Utbildning: Studier i Nationalekonomi och finansiering.
Nuvarande befattning: VD Fondbolagens förening.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot Aktiefrämjandet, ledamot EFAMA.
Urval av tidigare befattningar: Chef Affärsutveckling AMF, VD AMF Fonder, departementssekreterare Finansdepartementet, räntehandlare Nordbanken.

 

Anders Oscarsson 

Oscarsson.jpg
Styrelseledamot sedan: 2014.
Född: 1964.
Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Aktiechef på AMF.
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Institutionella Ägares Förening samt ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: VD på AMF Fonder, VD på SEB Investment management, Aktiechef på Nordea Securities samt VD på Nordbankens Portföljförvaltning AB.