© Copyright
FÖRENINGEN
FÖR GOD SED PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen verkar för detta ändamål genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för finansiell rapportering med dess tekniska beredningsgrupp Expertpanelen för finansiell rapportering. 

Föreningens huvudmän är:
Aktiemarknadsbolagens Förening
FAR
Fondbolagens Förening
Institutionella ägares förening
NASDAQ Stockholm 
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenskt Näringsliv

pdf.gif Föreningens verksamhet - broschyr
Broschyren kan även beställas i tryckt format från kansliet