© Copyright
FÖRENINGEN
FÖR GOD SED PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Föreningens styrelse

Patrik Tigerschiöld, ordf. Aktiemarknadsbolagens Förening
 
Jan Erik Back                 Svenska Bankföreningen
Lauri Rosendahl             NASDAQ Stockholm
Fredrik Nordström           Fondbolagens Förening
Svante Forsberg             FAR
Petra Hedengran            Aktiemarknadsbolagens Förening
Lars Afrell                       Svenska Fondhandlareföreningen
Christina Lindenius         Svensk Försäkring
Anders Oscarsson          Institutionella ägares förening
Anne Wigart                    Svenskt Näringsliv
 

pdf.gif Föreningens verksamhet - broschyr
Broschyren kan även beställas i tryckt format från kansliet