© Copyright
FÖRENINGEN
FÖR GOD SED PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Föreningens styrelse

Patrik Tigerschiöld, ordf. Aktiemarknadsbolagens Förening
 
Jan Erik Back                 Svenska Bankföreningen
Magnus Billing                NASDAQ OMX Stockholm
Svante Forsberg             FAR
Petra Hedengran            Aktiemarknadsbolagens Förening
Kerstin Hermansson       Svenska Fondhandlareföreningen
Christina Lindenius         Svensk Försäkring
Pia Nilsson                      Fondbolagens Förening
Anders Oscarsson          AMF Fonder
Anne Wigart                    Svenskt Näringsliv
 

pdf.gif Föreningens verksamhet - broschyr
Broschyren kan även beställas i tryckt format från kansliet