© Copyright
FÖRENINGEN
FÖR GOD SED PÅ
VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Föreningens styrelse

Patrik Tigerschiöld, ordf. Aktiemarknadsbolagens Förening
 
Lars Afrell                   Svenska Fondhandlareföreningen
Svante Forsberg         FAR
Petra Hedengran        Aktiemarknadsbolagens Förening
Hans Lindberg            Svenska Bankföreningen
Christina Lindenius     Svensk Försäkring
Fredrik Nordström       Fondbolagens Förening
Anders Oscarsson      Institutionella ägares förening
Lauri Rosendahl         NASDAQ Stockholm
Anne Wigart               Svenskt Näringsliv

pdf.gif Föreningens verksamhet - broschyr
Broschyren kan även beställas i tryckt format från kansliet