Nyheter

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Arbetande ordförande till Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Aktiemarknadsnämnden

2021:43 Tolkning av takeover-reglerna (Svenska Handelsfastigheter - Tre Kronor)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning

Rådet för finansiell rapportering

Avgivet remissvar till EFRAG