Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2021:06 Dispens från budplikt (Nicax - SECITS)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning - förlängning av de särskilda tillämpningsföreskrifterna med anledning av covid-19

Rådet för finansiell rapportering

Nyhetsbrev juli - december 2020 finns nu publicerat på Rådets hemsida