Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2020:01 Tolkning av takeover-reglerna (Capital Conquest)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

Rådet för finansiell rapportering

Nyhetsbrev oktober-december 2019 finns nu publicerat på rådets hemsida