Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2020:40 Dispens från budplikt (Empir Group - Xavitech)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning

Rådet för finansiell rapportering

Synpunkter om ev. uppskjuten tillämpning av ESEF till Finansdepartementet