Om självregleringens huvudmän


Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utgörs av:

  • Aktiemarknadsbolagens Förening
  • FAR
  • Fondbolagens förening
  • Institutionella Ägares Förening
  • NASDAQ Stockholm AB
  • Svensk Försäkring
  • Svenska Bankföreningen
  • Svenska Fondhandlareföreningen
  • Svenskt Näringsliv

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.